Viden og Analyse

Få den nyeste viden om turismens udvikling, turisterne i Danmark og de internationale tendenser i turismen. Download analyser om turisternes overnatninger, digitale adfærd, aktiviteter, forbrug og behov. VisitDenmark formidler analyser og markedsviden om turismen og turisterne, for at turisterhvervet kan træffe vidensbaserede beslutninger om udvikling og markedsføring af Danmark.

national turisme strategi

National strategi for dansk turisme

Den nationale strategi for dansk turisme skal samle de private og offentlige aktører på turismeområdet, så turismeerhvervet bidrager til at styrke dansk turisme i en samlet og koordineret indsats.

Roskilde: Topplacering

Selvom vi stadig venter på overnatningstallene for årets sidste to måneder, kommer Roskilde ud med en flot placering, når det kommer til vækst i målte overnatninger