Hvilke turister besøger dig?

Her på siden har vi samlet en række rapporter, analyser og oversigter, så du kan blive klogere på forskellige typer af turister. Find eks. svar på hvordan en kystturist overnatter, og hvad det gennemsnitlige døgnforbrug er for en erhvervsturist.

Hvilke turister besøger dig?
I rapporten tegnes en profil af de danske og udenlandske kyst- og naturturister i Danmark. Her får du bl.a. svar på hvor de kommer fra, hvor de søger information, hvor længe de bliver, og hvad de laver, mens de er på ferie.
Storbyturister i Danmark
I rapporten tegnes en profil af de danske og udenlandske storbyturister i Danmark. Bliv klogere på storbyturisternes adfærd, døgnforbrug, oplevelsesbehov og meget mere.
Digitale storbyrejsende
Rapporten giver en indføring i turisters brug af digitale platforme i forbindelse med planlægning af rejse og under opholdet. Rapporten giver samtidig en række anbefalinger til, hvordan man som aktør eller destination kan arbejde mere målrettet med digitale platforme.
Mødeturismens effekt på dansk økonomi
Her finder du den første rapport i Danmark om den økonomiske effekt af afholdelse af møder. En grundlæggende rapport for dig der vil arbejde målrettet med møde- og konferenceturister.
Kulturturisme i Danmark
Rapporten giver et indblik i, hvordan turister i højere grad end tidligere efterspørger og benytter kultur og kulturtilbud. Du finder bla. svar på, hvor mange turister der rejser efter kultur, og hvor mange der benytter sig af kulturtilbud, mens de er i Danmark.
Kortferie i Danmark
Mange turister, både danske og udenlandske, efterspørger kortere ferieophold. Rapporten har fokus på korte ferieophold i kyst- og naturområder og i større byer udenfor København. Du får bl.a. indsigt i rejseadfærd, overnatning og opholdslængde.
Danske turister i Danmark
Rapporten tegner en profil over danske turister i Danmark og giver bl.a. et indblik i danskernes motivationer for at holde ferie i Danmark. Du får også en lang række nøgletal fx. hvor mange penge de danske turister bruger, hvor længe de bliver og deres foretrukne feriesteder.
Kulturturister i Danmark
Rapporten tegner en profil af kulturturister, som viser, at de primært efterspørger kultur, der er "Made in Denmark" og som fortæller om Danmarks fortid, nutid og fremtid. Rapporten er tiltænkt som vidensbaseret input til de aktører, der beskæftiger sig med markedføring og udvikling indenfor dansk turismeerhverv.
Kystturisme i Danmark
Rapporten tegner en profil af kystturister i Danmark, og den er tiltænkt som et opslagsværk for adfærd og kendetegn. Du kan bl.a. finde svar på: Hvem er kystturisterne? Hvad er deres motivation for at holde ferie i Danmark? Og hvor mange penge bruger de?

Turisme Strategi 2018-21

Foto: VisitRoskilde

National statistik

Foto: VisitRoskilde

Roskilde i tal

Foto: VisitRoskilde