Turisme Danmark

National statistik

Foto: VisitDenmark

Bliv klogere på dansk turisme i tal.

Inspiration- og informationssøgning før ferien
Turisterne kan i dag få ny viden om Danmark på uendelige måder. Når de udenlandske turister søger inspiration om ferie i Danmark, spiller personlige anbefalinger fra venner og familie en vigtig rolle. Derudover mikser turisterne en række inspirationskilder fra destinations –og overnatningshjemmesider over online bookingportaler og rejsevideoer til opslag på sociale medier som Instagram, Facebook
Turismens økonomiske betydning for Danmark
Rapporten belyser turismens økonomiske betydning i Danmark i 2017 på det nationale, regionale og kommunale plan. Rapporten dokumenterer bl.a. turisternes samlede forbrug i Danmark og viser, hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i mange brancher.
Statusanalyse af dansk turismes udvikling 
Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne er Det Nationale Turismeforums årlige analyse af udviklingen i dansk turisme, som samler vi­den om den generelle udvikling i turismen samt fokusområder, der har central betydning for dansk turisme.
2017 prognose for dansk turisme 
I denne rapport opgøres forventningerne til udviklingen i både danske og udenlandske turister i 2017. Prognosen bliver til på baggrund af en økonomisk temperaturmåling med særligt forkus på de markeder, der er vigtigst for Danmark, som er: Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, USA Italien og Frankrig.
Overnattende turister 
Rapporten her giver en status på turisternes overnatninger i Danmark i 2016, som blev endnu et rekordår for dansk turisme.
Turismen i Danmark 
Rapporten giver et hurtigt overblik over nøgletal for turismen i Danmark - herunder omsætning, generering af arbejdspladser og afledte skatteindtægter.
Turismens økonomiske betydning for Danmark 
Rapporten belyser både på nationalt, regionalt og kommunalt plan turismens økonomiske betydning for Danmark i 2015. Den indeholder bl.a. analyser af turisternes samlede forbrug og dokumenterer forbrugets betydning for en lang række brancher.
Turismens økonomiske betydning for Danmark 
Rapporten belyser turismens økonomiske betydning i Danmark i 2013 på det nationale, regionale og kommunale plan. Rapporten dokumenterer bl.a. turisternes samlede forbrug i Danmark og viser, hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i mange brancher.