Turismens økonomiske betydning i Roskilde

3/25/2020

Hvor lægger Roskildes turister flest penge og hvor kommer vores turister fra?

VisitRoskilde fik sidste år gennemført en analyse af turismens økonomiske betydning i Roskilde Kommune.

Tallene taler deres tydelige sprog og analysen bekræfter derfor det, vi i branchen allerede godt ved, nemlig at turisme er et særdeles vigtigt erhverv i Roskilde. Her er hovedpunkterne:

Turisterne brugte i 2017 knap 1,6 milliard kr. under opholdet i Roskilde og foretog 204.000 registrerede overnatning, herunder indgår for første gang også deleøkonomiske overnatningsformer.

Turismeforbruget skabet 978 mio. kr. i værditilvækst inkl. afledte effekter, 2.244 jobs og 611 mio kr. i skatteindtægter. Det betyder, at Roskildes turisme står for 4,4% af al værditilvækst, 5,3% af alle jobs og 4,7% af det samlede skatteprovenu i kommunen.

Samlet udgør turismeomsætningen i Roskilde 2,6% af kommunens samlede udbud af varer og tjenester, hvilket er noget højere end Region Sjælland samlet set og hele Danmark, hvor tallet er 2,3% for begge.

Roskilde er da også den kommune i regionen som hiver det største turismeforbrug hjem, skarpt forfulgt af Guldborgsund Kommune med 1.533 mio. kr.

Hvor kommer Roskildes turister fra?

Turisterne i Roskilde kommer fra Danmark, Sverige og Norge. Danskerne står for 1.030 mio. kr, svenskerne lægger 107 mio. kr og nordmændene 106 mio. kr. af det samlede turismeforbrug. Med 66% står danskerne for mere end halvdelen - det er noget mindre end sammenlignet med Region Sjælland som helhed (71%), men over niveau for hele Danmark (57%).

Nærheden til København er på mange måder en kæmpe fordel for Roskilde. Vi trækker mange internationale turister til og de lægger mange penge hos os. Men når nu overnatningsposten er den, der virkelig trækker døgnforbruget op, så betyder det også, at de udenlandske turister kun står for 34% af turismeforbruget fordi langt de fleste af dem kommer til Roskilde som dagsgæster og derfor lægger den største del af deres forbrug på overnatning i hovedstaden. Det er noget som vi skal og bør fokusere mere på!

Hvor lægger Roskildes turister flest penge?

Ikke overraskende for vores kommune trækker business overnatninger på hotel de fleste penge hjem (250 mio. kr), dernæst ferieovernatninger på hotel (171 mio. kr.) og vandrerhjem (28 mio. kr.) Når det er sagt, så er det dog samlet set ferieturismen, som bidrager mest til turismeforbruget med 75%. Og 60% af de mange penge går til kerneturismeerhvervet: overnatning, bespisning, transport og oplevelser.

 

Afslutningsvis to vigtige konklusioner:

 1. Antallet af danske turister har været stabilt, men der er konstateret en glædelig stigning i antallet af internationale turister, ikke mindst de pengestærke tyskere.

2. Det er også særdeles glædeligt, at turisternes døgnforbrug er steget fra 2014 til 2017.

 

Analysen er både meget lang og meget interessant, så vi har valgt kun at præsentere de vigtigste pointer for jer. Hele rapporten kan læses her.