site logo
Torvedag i Roskilde

Turismetal for Roskilde

Læs rapporter og analyser om Roskildes turisme i tal. Hvilke lande kommer Roskildes turister fra? Hvad er den økonomiske effekt af turismen i Roskilde? Og hvor mange arbejdspladser genererer turismen i byen? Vi opdaterer løbende med sidste nye tal for turismen i Roskilde.

Front markedsanalyse VDK
Markedsmonitor 2020

VisitDenmarks Markedsmonitor fortæller om udviklingen i turisternes rejselyst og -planer under og efter Coronakrisen, når landenes grænser løbende åbnes, og turisterne igen får mulighed for at tage på ferie i hjem-og udland. 

RAGNAROCK
Kendskab og brug af Roskildes seværdigheder

Rapporten baserer sig på en dataopsamling foretaget blandt Roskildeborgere og borgere på øvrige Sjælland i 2019 & 2017. Rapporten giver indblik i tilfredshed med udbuddet i Roskilde samt kendskab og brug af Roskildes forskellige seværdigheder.

Byvandring
Turismens økonomiske betydning i Roskilde 2017

Denne rapport belyser turismens økonomiske betydning i Roskilde Kommune i 2017.

Rapporten analyserer turisternes forbrug i kommunen og ser på, hvordan dette forbrug skabes. Det belyses, hvor meget turismen bidrager økonomisk, og hvilke produkter turisterne køber. Rapporten perspektiverer turismens størrelse i forhold til Region Sjælland og landet samlet set.

Gæster i Domkirken
Turismen i Roskilde 2017

Oversigten giver dit et hurtigt indblik i nøgletallene for Roskildes turisme. Her finder du bl.a. viden om antallet af overnatninger, døgnforbrug, turismeomsætning og attraktionernes besøgstal.

Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune

Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark for Roskilde Kommune i 2016 og baserer sig på tal fra 2014. Her finder du en grundig gennemgang af turismens økonomiske betydning og de samfundsøkonomiske effekter for Roskilde Kommune.

Landskab
Turismens økonomiske betydning i Fjordlandet

Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark for Fjordlandet i 2017 og baserer sig på tal fra 2015. Rapporten indeholder en kortlægnng af Fjordlandets turismeforbrug, samfundsøkonomiske effekter, overnatninger og kapacitet. Fjordlandet dækker kommunerne Lejre, Roskilde, Holbæk og Frederikssund.

Turismestrategi 2018-21

Turisme strategi 2018-2021

Troldænder

Nyt fra Visit Roskilde

Badehuse

National Statistik