Adgang til VisitRoskildes Mediecenter

Vilkår for brug

Materialet må alene bruges i forbindelse med markedsføring af Roskilde som rejsemål. For at tilgå materialet skal du læse nedenstående vilkår og indtaste dine informationer, og trykke på indsend. Så vender vi tilbage.

Billederne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Roskilde som rejsemål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske (f.eks. reklamer, brochurer, blade, aviser), i alle elektroniske og digitale medier og på Internettet.
Brugsretten til billedmaterialet må ikke videreoverdrages til tredjemand.


Billedmaterialet må beskæres og bearbejdes under iagttagelse af fotografens droit moral rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 3. Fotografens navn skal som udgangspunkt altid angives i forbindelse med brug af det enkelte billede (eller i kolofonen). 
I tilfælde, hvor det ikke er teknisk og æstetisk muligt eller i tilfælde, hvor det ikke er sædvanligt at angive fotografens navn, er der dog ikke forpligtelse til at angive fotografens navn.


Billedmaterialet må ikke anvendes på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt et billede anvendes på produkter, som sælges med fortjeneste for øje (bl.a. plakater, postkort, kort, spil, nøgleringe og lign.). Såfremt billedmaterialet indeholder afbildninger af kunstværker eller andre ophavsretlige beskyttede værker, skal kunstnerens eller andre rettighedshaveres skriftlige samtykke til brug af billedmaterialet indhentes.