Roskilde 12 seng overnat

Flere og flere turister overnatter i Roskilde

10/8/2019
Foto: VisitRoskilde

Over 30.000 flere turister har de seneste 12 måneder lagt hovedet på puden på et af Roskildes overnatningssteder end sammenlignet med samme periode året før.

Juli 2017

Med en vækst på overnatninger på hele 14% gør det Roskilde til en af de kommuner, som tegner sig for den største stigning i antallet af overnatninger på landsplan.

Nye målgrupper og mere at opleve!

Hos VisitRoskilde er der naturligvis stor glæde over de seneste overnatningstal fra VisitDenmark, der klart viser, at et større antal turister vælger at overnatte i Roskilde fremfor kun at besøge byen som en endagsdestination. ”Den flotte stigning i overnatningstallet skal ses som en konsekvens af, at der gennem de seneste år er blevet arbejdet målrettet på dels at tiltrække nye målgrupper og dels er blevet arbejdet på at synliggøre Roskildes mange tilbud på nye måder bl.a. via online booking” fortæller vicedirektør Mette Holmgren fra VisitRoskilde.

Særligt de kinesiske gæster fylder i overnatningsstatistikken, men kineserne alene kan ikke forklare den flotte vækst. En del af forklaringen på væksten må også findes i Roskildes palette af tilbud, som med tilkomsten af både RAGNAROCK og Nationalpark Skjoldungernes Land har fået endnu flere ben at stå på. For turister der besøger Roskildeområdet er der ganske enkelt blevet mere at opleve, og sammenligner man overnatningstallene for Roskilde med tallene for Region Sjælland i den samme 12 måneders periode, så giver Roskildes stigning på 14% i overnatninger både region og landsresultat baghjul. Region Sjælland tegner sig til sammenligning for en fremgang på overnatninger på 3,5% og hele Danmark for 2,4%.

Fælles indsats betaler sig

Hos VisitRoskilde er man meget bevidste om, at arbejdet med at tiltrække flere turister til Roskilde er en opgave, der skal løftes i fællesskab, og at det er en opgave som kræver kontinuitet og vedholdenhed. ’Som operatør er vi afhængige af et stærkt turismeerhverv, som vi kan spille sammen med om den fortsatte vækst. Heldigvis har vi det i Roskilde, og vi glæder os over, når eks. Roskilde Camping tager initiativ til en gennemgribende renovering af deres campingplads, eller når der kommer nye, gode restauranter og butikker til i bymidten. Det skaber nemlig liv og godeoplevelser, som vores turister tager med sig og udbreder kendskabet om, når de kommer hjem’ afslutter Mette Holmgren.