Partnerskab skal få flere turister ud i naturen

10/2/2019
Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

VisitRoskilde har indgået officielt partnerskab med Nationalpark Skjoldungernes Land. Det betyder, at der nu bliver sat ind med et forstærket strategisk fokus såvel som målrettet markedsføring og formidling i forhold til at få synliggjort nationalparken og få flere turister ud i naturen. 

Partnerskab skal få flere turister ud i naturen

VisitRoskilde har i dag indgået officielt partnerskab med Nationalpark Skjoldungernes Land. Detbetyder, at der nu bliver sat ind med et forstærket strategisk fokus såvel som målrettet markedsføring og formidling i forhold til at få synliggjort nationalparken og få endnu flere turister ud i naturen. For naturen spiller som aldrig før en central rolle, når vi vil ud og opleve verden – og her har Roskilde et potentielt guldæg i baghaven.

Når man taler naturturisme er skrækscenariet for mange, at naturen invaderes af horder af turister uden omtanke og respekt for den natur, de færdes i. Derfor er det vigtigt, at Roskildes kommende oplevelser inden for naturturisme udvikles bæredygtigt.

Gøres det rigtigt, vil en fremtidig investering i udvikling af naturprodukter til turister både kunne skabe øget vækst i turismeerhvervet og en øget økonomisk vækst for byen i øvrigt.

”Jeg ser et stort og uforløst turismepotentiale i nationalparkens særlige botanik og dyreliv, samtikke mindst den utrolig høje koncentration af kulturminder, som vi finder i landskabet.

Med VisitRoskildes nye partnerskab med nationalparken regner vi med, at vi i fællesskab kan være en drivkraft både i forhold til at tiltrække flere private aktører, som vil udvikle turismeprodukter iområdet, og dels få synliggjort og markedsført områdets naturoplevelser overfor turisterne” fortæller turistchef i VisitRoskilde, Mette Holmgren.

Unikke naturoplevelser

Eksempelvis indbyder den knap 30 kilometer lange Skjoldungesti, der bugter sig gennem nationalparken, til en oplevelsesrig vandring gennem det historiske landskab, ligesom oplevelserpå fjorden, hvad enten det er i waders, kajak eller ombord på eget skib, giver en helt særligoplevelse af fjordlandskabet.

Et andet eksempel er det imponerende anemonehav om foråret i Boserup Skov. Det er et helt unikt syn, som sagtens kunne være til glæde for mange flere turister i området – og som i høj i grad lægger op til deling på eks. sociale medier.

”Tal for VisitDenmark viser, at 34 procent af alle danske og udenlandske turister i Danmark har kulturoplevelser som et decideret rejsemotiv – og ud af den store mængde er 68 procent interesseret i at koble yderligere naturoplevelser på deres rejse. Med Roskildes store andel afkulturturister ligger det derfor lige for at koble et kulturelt besøg i Roskilde med en unik naturoplevelse,” fortsætter Mette Holmgren.

At naturturisme er et hit understreges af, at 100.000 gæster hvert år tager til NationalparkVadehavet for at opleve sværme af flyvende stære, og i København strømmer over 100.000 gæster hvert år til Bispebjerg Kirkegård for at se de blomstrende kirsebærtræer – også kaldetSakura. Sidste år valgte Københavns Kommune at ansætte guider, som skal sikre en regulering afde mange gæster, så området ikke lider overlast.

Ansvarlig brug af naturen

Fra VisitRoskildes side er man også bevidste om det medansvar, turisterhvervet har, når der arbejdes med naturen som et turismeprodukt, fortæller Mette Holmgren.

”Vi vil ikke arbejde for eksempelvis at sende busser med krydstogtsgæster ud i vores natur. Denmålgruppe og rejseform bidrager ikke til bæredygtig turisme og ej heller til en turisme som gavner vores område på tværs. Derimod arbejder vi på at fremhæve kvaliteter i naturen for eksempelviscykelturister og lystfiskere, fordi det bidrager til en turismetilvækst, som både er sund for naturen såvel som for den samlede økonomi,” siger Mette Holmgren, turistchef i VisitRoskilde.

VisitRoskilde vil fremadrettet skrue op for at arbejde med Roskilde som en naturattraktion. ’Fjord og Natur’ er defineret som ét af tre strategiske spor, der bliver arbejdet på at skabe vækst indenfor. De to andre spor er ’Vikinger og Verdensarv’ og ’Tilbagevendende nutidige musik- og kulturbegivenheder’.

VisitRoskilde vil med indsatsen arbejde for både at få flere turister ud i naturen, såvel som for at skabe en udvikling inden for turismeerhvervet, så der kommer flere udbydere af naturturisme- produkter.

 

Kilde: Turismens økonomiske betydning for Roskilde, udgivet af VisitDenmark i januar 2017.

Kilde: Kulturturister i Danmark, udgivet af VisitDenmark 2014

  • I 2014 blev det samlede turismeforbrug for Roskilde Kommune opgjort til 1.5 mia. kr.

  • I 2014 blev den turismeskabte beskæftigelse opgjort til 1859 årsværk

  • I 2014 var den turismeskabte værditilvækst i Roskilde Kommune på 875 mio. kr.

  • 34% af alle danske og udenlandske turister i Danmark har kulturelle eller historiske oplevelser som ét af deres rejsemotiver. Af disse har 68% af turisterne yderligere naturoplevelser som ét rejsemotiv

  • 58% af alle danske og udenlandske turister i Danmark foretager én eller flere kulturaktiviteter (eks. besøg på museer eller attraktioner) mens de er på ferie