Dronningens gravmæle

H.M. Dronning Margrethe IIs gravmæle opstillet

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

H.M. Dronning Margrethe IIs gravmæle er opstillet i Roskilde Domkirke. Selvom monumentet er opsat, kan man ikke se det som besøgende i domkirken, da der er opstillet en afskærmning i kirken. Gravmælet vises først frem for offentligheden efter Dronningens død.

Der er udfærdiget en tildækning, som giver Domkirkens besøgende mulighed for at besøge kapellet, selvom gravmælet er opsat.

Gravmælet står i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Her vil Dronningen blive stedt til hvile ved siden af næsten 40 danske konger og dronninger fra den tidlige middelalder og frem til i dag. Roskilde Domkirke har siden 1400-tallet fungeret som gravsted for den danske kongeslægt. Gravmælet indskriver sig i en lang tradition for at opføre et eftermæle i Roskilde Domkirke for Regentens liv og gerning.

Både gravmælet og tildækningen er udfærdiget af Bjørn Nørgaard, og en 1:10 kopi af gravmælet er udstillet i Roskilde Domkirke, hvor besøgende gennem informationstavler og en kommende udstilling, der forventes åbnet ultimo juni måned, kan følge hele processen bag udformningen af et moderne gravmæle. 

Alle billeder Keld Navntoft, Kongehuset ©

Udarbejdelsen af gravmælet har været undervejs siden 2003, hvor billedhugger, professor Bjørn Nørgaard fik til opgave at udarbejde et moderne gravmæle, der kan indføje sig i den lange række af kongelige gravmæler i Roskilde Domkirke. 

Bjørn Nørgaard var fra projektets start i tæt dialog med Regentparret om idéen og udformningen af værket ”Sarkofag”. 

Kunstværket repræsenterer Regentparrets fælles virke gennem 50 år, og Prinsens beslutning om ikke at lade sig begrave i Roskilde Domkirke har ikke medført ændringer af kunstværket. 

Dronningen har set gravmælet inden tildækninen og har hilst på håndværkerne og kunstneren i forbindelse med opsætningen. 

Opsætning af gravmælet

Grunden til, at gravmælet opsættes allerede nu, er fordi alle elementer er færdiggjort, det er tilmed sikrest at samle kunstværket, når alle dele er færdigproduceret, således at kunstneren og håndværkerne sammen kan få monumentet på plads. På toppen af gravmælet findes allegorier, heraldik og symboler i forgyldt bronze. 

Både danske og udenlandske specialvirksomheder har bidraget til processen - bl.a. Broncestøberiet Peter Jensen fra Roskilde, der står bag den smukke guldbelagte bronzedekoration øverst på sarkofagen. 

Selve sarkofagen er i støbt glas, og i et hulrum i glasset er der på indersiden sandblæst to liggende figurer, der repræsenterer Dronningen og Prins Henrik. 

Dronningen vil blive stedt til hvile i en krypt under gravmælet. 

En 1:10 kopi af gravmælet er udstillet i Roskilde Domkirke, hvor besøgende gennem informationstavler og en kommende udstilling, der forventes åbnet ultimo juni måned, kan følge hele processen bag udformningen af et moderne gravmæle. 

Soklen er udformet i sandsten fra Frankrig, og de tre søjler, der bærer sarkofagen, er i henholdsvis dansk granit, færøsk basalt og grønlandsk marmor. Elefanthovederne på søjlerne er støbt i sølv. 

Gravmælet skal først bruges, når H.M Dronningen bliver stedt til hvile, hvorfor det ville være unaturligt at vise monumentet før. Et gravmæle tjener først sit formål, når der også er en person, den står til minde om. Tildækningen er også et lille værk i sig selv som Bjørn Nørgaard også er kunsteren bag.