Springvandet i Roskilde

Per fortæller: Springvandet

Foto: VisitRoskilde

Springvandet – betalt af Schmeltz, tegnet af Mørk-Hansen

O. H. Schmeltz var blevet en holden mand, efter han ved årsskiftet 1865/66 havde flyttet sin virksomhed til hvad, der i dag har adressen Stændertorvet 8. Dengang lå hans butik skråt overfor det lille Rådhustorv, og det meste af det nuværende torv var bebygget med store ejendomme, der blokerede Schmeltz’ udsigt til Domkirken.

Schmeltz gav byen penge, så man i 1883 kunne rive byens gamle rådhus ned og bygge et nyt, der stod færdigt i 1884. På den måde blev det lille torv en smule større.

Den "rigtige" Springvands Fontæne:

I 1894 kunne man læse i den lokale avis, at Schmeltz ville skænke byen en ”Springvands Fontæne”. Schmeltz var nu blevet en anelse smartere. Tidligere havde han givet byen penge til et nyt rådhus, men det havde været besværligt for Schmeltz at få opført netop det forslag, han foretrak fremfor det forslag, der havde vundet den udskrevne arkitektkonkurrence. Så i 1894 gav han ikke bare penge til et hvilken som helst springvand, men tilbød at betale for et springvand, der var tegnet af arkitekten Mørk-Hansen.  

Opgaven med at lave springvandet blev overladt til den københavnske stenhugger Carl Scheller. I Roskilde Avis kunne man læse, at ”kummen vil blive udført i Granit og Staal”. Stenhuggeren fik gennemført, at der ikke blev brugt stål i den endelige udgave.

Resterne af Skt. Laurentius kirkeruin var en overraskelse:

Da man opsatte springvandet i 1895, var man ikke klar over, at resterne af Skt. Laurentius lå under pladsen. Da torvet også skulle renoveres, valgte man derfor at flytte springvandet nogle meter mod øst for at bevare kirkeruinen. I forbindelse med at torvet blev totalrenoveret i 2015, blev springvandet også sat i stand af en lokal stenhugger.

I dag kan springvandet nydes på næsten samme sted, som det blev opsat på for 125 år siden

Om Per Stenholdt
Jeg hedder Per Stenholdt, er født i Roskilde og har fra dreng været interesseret i byens historie. Jeg er uddannet cand. mag. i historie og samfundsfag fra RUC. Jeg har en kort periode været ansat på Roskilde Museum, hvor jeg gennem mine arbejdsopgaver lærte at læse gotisk håndskrift. Siden jeg blev pensioneret, har jeg brugt mange timer på byens historie, især via de kilder der er blevet tilgængelige de senere år på "nettet", eksempelvis ejendomsbeskrivelser, gamle kort, kirkebøger og gamle aviser.