RE:BIRD

RE:BIRD

Skulpturen ’RE:BIRD’ er skabt af den lokale kunstner Zenja Winther Jørgensen. Uglens skinnede fjerpragt med farvespil er lavet af udskårne, kasserede CD’er.
Uglen er et kendt symbol på klogskab, visdom og ’den altseende’ fra myter og mytologi. En symbolik, der i værket her støtter op om tanken bag upcycling og bæredygtighed – og nødvendigheden af at vi åbner øjnene for tidens enorme ressourcespild.

Uglens skarpe nattesyn er i Zenja Winther Jørgensens værk en stærk metafor for, at vi alle skal åbne øjnene og se mulighederne i at bruge affald som en ressource og mulighed i forhold til bæredygtig produktion.

 
Zenja Winther Jørgensen

Zenja Winther Jørgensen har arbejdet aktivt med kunst siden slutningen af 1990’erne. Hun er oprindeligt uddannet dukkemager, make-up artist og lærer – og har tidligere drevet en billedskole på Møn.

I dag arbejder hun med konceptuel upcycling samt udvikling og design af bæredygtige projekter i virksomheden About Innovation, der holder til i Byens Hus i Roskilde.
Zenja Winther Jørgensen ønsker gennem sit arbejde at sætte fokus på de udfordringer vi i det moderne samfund står overfor bl.a. qua et stigende overforbrug.

Vi lever desværre i en tid, hvor råvarer slipper op og naturen tynges af forurening, affald og voksende industrialisering – og her er et stigende fokus på affald som ressource samt bæredygtige produktionsmetoder i.flg. Zenja Winther Jørgensen vejen frem.

Zenja Winther Jørgensen hjælper gennem About Innovation virksomheder, organisationer og eventarrangører med at udvikle og implementere bæredygtigt design, samt afholder workshops og events med fokus på at omdanne kasserede materialer til nyt brugbart design.

Zenja Winter Jørgensen er desuden formand og stifter for den almennyttige organisation #AffaldsImperiet, der har som formål at aktivere, inspirere og engagere lokalbefolkningen i upcycling, til mere genbrug – og til at deltage i projekter med fokus på bæredygtighed. 
 

Del denne side

REACTION & REFRACTION

Kunstværket søger at udfordre festivalens midlertidighed ved at genbruge gæsternes tynde teltvægge, som engang har skabt dække mod vind og vejr, til en farverig oplevelsestunnel. Når du træder indenfor åbner der sig et farverigt åndehul midt i byen!