ROSKILDE: TOPPLACERING I VÆKST PÅ OVERNATNINGER

Onsdag, februar 15, 2017

I perioden januar-oktober blev der foretaget 176.000 overnatninger i Roskilde Kommune og det bringer faktisk Roskilde på en flot førsteplads, som den destination der alene i perioden januar-oktober, er registreret en stor fremgang i antallet af overnatninger, hvilket svarer til en vækst på 13%.

De fine tal er et resultat af en betydelig fremgang i udenlandske overnatninger. Væksten drives især af overnatninger fra Tyskland, som er det land, som sender flest turister vores vej, med 11.000 tyskere, som har overnattet i Roskilde.
Lige herefter kommer Sverige hvor 9.000 svenskere har overnattet i Roskilde.
Men udviklingen og væksten af overnatninger fra det britiske og norske marked er stærkt stigende i 2016, hvor der i forhold til 2015 er sket en stigning på omkring 40% af overnattende gæster fra disse to markeder.
I alt har der været 6000 britiske og 5000 norske overnatninger.

Vi har kogt statistikken fra VisitDenmarks destinationsmonitor ned og lavet en top-5 placering for destinationer med den største vækst i antal overnatninger her:

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: VisitDenmarks destinationsmonitor januar - oktober 2016

Del denne side

Om VisitDenmarks Destinationsmonitor:  

For at understøtte det strategiske arbejde med destinations-udviklingen, udgiver VisitDenmark en Destinationsmonitor på månedsbasis. Når Danmarks Statistik hver måned offentliggør de seneste overnatningstal, bearbejder og udgiver VisitDenmark dem efterfølgende på destinationsniveau. Formålet med Destinations-monitoren er at gøre det nemmere for de enkelte destinationer at følge med i, hvordan turisternes overnatninger udvikler sig lokalt. I VisitDenmarks Destinationsmonitor følges 19 destinationer, der har status og potentiale som selvstændige destinationer –både hvad angår volumen af overnatninger og turismeomsætning samt, at der arbejdes strategisk med udvikling og markedsføring af området som én selvstændig destination.